Ό,τι πιο σημαντικό, ευαίσθητο και τρυφερό υπάρχει για τον καθένα μας σ’αυτον τον κόσμο είναι το παιδί.

Βιωματική Μάθηση

Το πρόγραμμα του σχολείου μας βασίζεται στις αρχές της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, για αυτό το λόγο εντάσσουμε κάθε εβδομάδα βιωματικές δράσεις που συνδυάζουν τα θέματα που επεξεργάζομαστε κάθε μήνα.

Τα παιδιά μας εκπαιδεύονται και βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν , κάνουν συνδέσεις ανάμεσα σε γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν μέσα από τη μάθηση, θέλουμε να συμμετέχουν στη μάθηση με όλες τους τις αισθήσεις. Ζυμώνουν ψωμί, φυτεύουν, πατούν σταφύλια, γίνονται μελισσουργοί. Επιδιώκουμε  να καλλιεργήσουμε την υπευθυνότητα, την αυτοεκτίμηση, τον αυτοσεβασμό και να βοηθήσουμε  κάθε παιδί  να ανακαλύψει  την μοναδικότητά του.