Ό,τι πιο σημαντικό, ευαίσθητο και τρυφερό υπάρχει για τον καθένα μας σ’αυτον τον κόσμο είναι το παιδί.

Συνεργασία Σχολείου Γονέων

Η συνεργασία του σχολείου μας με τους γονείς είναι πρωταρχικό μας  μέλημα.

Το σχολείο και η οικογένεια είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες  και επιδρούν άμεσα στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού.         Συζητάμε με τους γονείς όλα τα θέματα   της καθημερινότητας και  τους  δίνουμε  την αληθινή εικόνα  της  εξέλιξης του παιδιού τους.

Είναι η αρχή του σχολείου μας και η μόνη τακτική που ωφελεί  το παιδί.

Φιλοσοφία μας είναι τα παιδιά να έρχονται χαρούμενα στο σχολείο  και να φεύγουν ευτυχισμένα.